Chọn Vị Trí Sản Phẩm

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Các Ngân Hàng Hoạt Động Tại Bình Dương

1/ Ngân hàng TM CP Á Châu (ACB)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 305 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3811720

       - Fax: (0650) 3811721

       - Website: www.acb.com.vn

       Phòng GD Thủ Dầu Một

       - Địa chỉ: 67 Hùng Vương, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3843666

       - Fax : (0650) 3843777

2/ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn VN (Agribank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 45 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3822229

       - Fax : (0650) 3822246

       - Website : www.agribank.com.vn

       CN TX TDM

       - Địa chỉ: 9 Đoàn Trần Nghiệp, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3848458

       - Fax : (0650) 3859824

       CN huyện Bến Cát

       - Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3564197

       - Fax : (0650) 3559704

3/ Ngân hàng TM CP An Bình (ABBank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 470 Khu 1, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3872218

       - Fax : (0650) 3872217

       - Website : www.abbank.vn

       Phòng GD Bến Cát

       - Địa chỉ: 400khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3556208

       - Fax : (0650) 3556209

4/ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN (BIDV)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 37 Yersin, phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3822423

       - Fax : (0650) 3825216

       - Website : www.bidv.com.vn

       Phòng GD KCN Mỹ Phước

       - Địa chỉ: Lô 6-7-8-9 Đường D1 KCN Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3567189

       - Fax : (0650) 3567188

       CN Nam Bình Dương

       - Địa chỉ: 7-8 Đường 3, KCN VSIP, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3769072

       - Fax : (0650) 3756173

5/ Ngân hàng TM CP Đông Á

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 15 Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3858638

       - Fax : (0650) 3859448

       - Website : www.dongabank.com.vn

       Phòng GD Đại lộ Bình Dương

       - Địa chỉ: 257 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3813461

       - Fax : (0650) 3813460

6/ Ngân hàng TM CP Đông Nam Á (Seabank)

- Địa chỉ: 254 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 6250874

- Fax : (0650) 6250875

- Website : www.seabank.com.vn

7/ Ngân hàng TM CP Gia Định (GDB)

- Địa chỉ: 16-17 Lô C2 Làng chuyên gia Ruby Land, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3556055

- Fax : (0650) 3556058

- Website : www.giadinhbank.com.vn

8/ Ngân hàng TM CP Phát triển nhà TPHCM (HDBank)

- Địa chỉ: 558 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3872861

- Fax : (0650) 3872860

- Website : www.hdbank.com.vn

9/ Ngân hàng HSBC Việt Nam

- Địa chỉ: Minh Sáng Plaza, Lầu 3 Đại lộ Bình Dương, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3715701

- Website : www.hsbc.com.vn

10/ Ngân hàng Liên doanh Indovina (Indovinabank)

- Địa chỉ: Lô D, Ô1, đường TC2, KCN Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3556283

- Fax : (0650) 3556287

- Website : www.indovinabank.com.vn

11/ Ngân hàng TM CP Kiến Long

- Địa chỉ: 440 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3872742

- Fax: (0650) 3872741

- Website : www.kienlongbank.com

12/ Ngân hàng TM CP Hàng Hải VN (Maritime bank)

- Địa chỉ: 27 Yersin, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3834168

- Fax: (0650) 3848895

- Website : www.msb.com.vn

13/ Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng song Cửu Long (MHB)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 283 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3822863

       - Fax: (0650) 3811805

       - Website : www.mhb.com.vn

       Phòng GD Thủ Dầu Một

       - Địa chỉ: 131 Đoàn Trần Nghiệp, phường Phú Cường , thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3822210

       Phòng GD  Bến Cát

       - Địa chỉ: 394 Tổ 12 QL13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3553816

14/ Ngân hàng TM CP Miền Tây (Western Bank)

- Địa chỉ: 400 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3897736

- Fax: (0650) 3897637

- Website : www.westernbank.vn

15/ Ngân hàng TM CP Nam Á

- Địa chỉ: 284 Khu phố 1, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3830367

- Fax: (0650) 3842108

- Website : www.nab.com.vn

16/ Ngân hàng TM CP Nam Việt (Navi Bank)

- Địa chỉ: 9-11 Yersin, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3843027

- Fax: (0650) 3843026

- Website : www.navibank.com.vn

17/ Ngân hàng chính sách xã hội Bình Dương

- Địa chỉ: 99 Đoàn Trần Nghiệp, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3859570

- Fax: (0650) 3859573

18/ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cát

- Địa chỉ: KP 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3566986

19/ Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: 161 Phú Lợi, phường Phú Lợi,  thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3822236

- Fax: (0650) 3897346

20/ Ngân hàng phát triển VN (VDB)

- Địa chỉ: 189 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ,  thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3823946

- Fax: (0650) 3823695

- Website : www.vdb.gov.vn

21/ Ngân hàng TM CP nhà Hà Nội (Habubank)

- Địa chỉ: 351 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ , thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3813400

- Fax: (0650) 3813401

-Webstiewww.habubank.com.vn

22/ Ngân hàng TM CP Phương Đông (Oricombank)

- Địa chỉ: 233 Khu 2, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3812590

- Fax: (0650) 3812589

- Website : www.ocb.com.vn

23/ Ngân hàng TM CP Quân đội (Military bank)

- Địa chỉ: 457 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường , thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3848962

- Fax: (0650) 3848964

- Website : www.militarybank.com.vn

24/ Ngân hàng TM CP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 302 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3834102

       - Fax: (0650) 3834100

       - Website : www.shb.com.vn

       Phòng GD Thủ Dầu Một

       - Địa chỉ: 339 CMT8, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3834284

       - Fax: (0650) 3834283

       Phòng GD Bến Cát

       - Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3556348

       - Fax: (0650) 3556346

25/ Ngân hàng TM CP Sài Gòn (SCB)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 464 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3872601

       - Fax: (0650) 3872608

       - Website : www.scb.com.vn

       Phòng GD Bến Cát

       - Địa chỉ: Lô  NP33, Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bên Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3567274

       - Fax: (0650) 3567275

26/ Ngân hàng TM CP Sài Gòn Công thương (Saigonbank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 310 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3834661

       - Fax : (0650) 3834660

       - Website : www.saigonbank.com.vn

       Phòng GD Mỹ Phước

       - Địa chỉ: Ô P1D Lô NP32 Đường TC1, Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bên Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3553145

       - Fax: (0650) 3553144

27/ Ngân hàng TM CP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 431 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3859596

       - Fax: (0650) 3859594

       - Website : www.sacombank.com.vn

       Phòng GD Thủ Dầu Một

       - Địa chỉ: 77-79 Đoàn Trần Nghiệp, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3859961

       - Fax: (0650) 3859962

       Phòng GD Mỹ Phước

       - Địa chỉ: KP1 Đại lộ Bình Dương, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3559669

       - Fax: (0650) 3559667

28/ Ngân hàng TM CP Kỹ thương VN (Techcombank)

- Địa chỉ: 336 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3842422

- Fax: (0650) 3842423

- Website : www.techcombank.com.vn

29/ Ngân hàng TM CP Quốc tế VN (VIBBank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 306 Khu 1 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3834458

       - Fax: (0650) 3834459

       - Website : www.vib.com.vn

       Phòng GD Thủ Dầu Một

       - Địa chỉ: 416 CMT8, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3858738

       - Fax: (0650) 3858747

30/ Ngân hàng TM CP Ngoại thương VN (Vietcombank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 314 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3898989

       - Fax: (0650) 3831220

       - Website : www.vietcombank.com.vn

       Phòng GD Mỹ Phước

       - Địa chỉ: Đường D1 KCN Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3553069

       - Fax: (0650) 3553068

       Phòng GD số 1

       - Địa chỉ: 1 trung tâm thương mại Bình Dương, đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3858405

       - Fax: (0650) 3858403

31/ Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 330 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3822263

       - Fax: (0650) 3822070

       - Website :www.vietinbank.vn

       Điểm GD số 3

       - Địa chỉ: 2 đường 30 tháng 4, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3842566

32/ Ngân hàng TM CP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank)

       CN Bình Dương

       - Địa chỉ: 244 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3872693

       - Fax: (0650) 3872460

       - Website : www.eximbank.com.vn

       Phòng GD chợ Đình

       - Địa chỉ: 231 Yersin, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

       - Điện thoại: (0650) 3872468

       - Fax: (0650) 3872464

33/ Ngân hàng TM CP Việt Á (VAB)

- Địa chỉ: 73A Tổ 15 Khu 3, Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3872830

- Fax: (0650) 3872831

- Website : www.vietabank.com.vn

34/ Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (VSB)

- Địa chỉ: 228 Yersin, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3859234

- Fax: (0650) 3848130

- Website : www.vsb.com.vn

35/ Quỹ tín dụng nhân dân Chánh Nghĩa

- Địa chỉ: 936 CMT8, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3829988

- Fax: (0650) 3829989

36/ Quỹ tín dụng nhân dân Hiệp Thành

- Địa chỉ: 601 Tổ 35 Khu phố 3, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành , thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3829492

37/ Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa

- Địa chỉ: Khu phố 8, đường ĐT 743, phường Phú Hòa , thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3828302

38/ Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thọ

- Địa chỉ: 1 Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3828371


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sản Phẩm Đẹp Giá Rẻ